PRZEPISY

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej po zasięgnięciu opinii Instytutu Transportu Samochodowego i Instytutu Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie zweryfikowało stanowisko w sprawie stosowania folii na szybach samochodowych.

Obecne stanowisko MTiGM przedstawia się następująco:

            Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami) – pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało między innymi dostateczne pole widzenia kierowcy.

W związku z powyższym mając na uwadze:
– rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz.U. z 1996r. nr 155, poz. 772) oraz przepisy Regulaminu nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stanowiące wymagania w zakresie pola widzenia kierowcy, które określają dwie strefy wymaganego pola widzenia kierowcy: do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni, do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu,
– przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ dopuszczające w pojeździe oszklenia o przepuszczalności światła poniżej 70% dla szyb innych niż przednie i nie posiadających wpływu na pole widzenia kierowcy, nie ma podstaw prawnych zakazujących umieszczania folii na szybach nie posiadających wpływu na omówione powyżej wymagane pole widzenia kierowcy.